ADAB BERTAUBAT yang Jarang diketahui

Adab Bertaubat

Taubat merupakan kewajiban setiap hamba dan juga sarana yang Alloh  syariatkan. Taubat juga merupakan sebagai bukti kasih sayang-Nya pada hamba-hamba-Nya sebagai “pendosa” yang ingin “kembali” kepada-Nya, bahkan taubat adalah jalan untuk menjemput ampunan-Nya yang amat sangat luas.

Alloh  berfirman: (…Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Alloh, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung.) (QS. an-Nur [24]: 31) (baca pula: QS. at-Tahrim [66]: 8). Syeikh ‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada menyebutkan didalam kitabnya, “Mausū’ah al-adab al-islāmῑ [*], di antara adab-adab yang harus dijaga ketika seseorang hendak bertaubat yaitu:

1. Ikhlash kepada Alloh  dan tunduk bersimpuh di hadapan-Nya.

Sadarilah, bahwa Alloh  telah banyak berbuat baik pada hamba-Nya yang “pendosa”, sehingga ia bertambah tunduk (khusyu’), bergantung (ta’alluq), dan merasa butuh pada Alloh, sehingga ia bertaubat semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Alloh, menyambut seruan-Nya, mencari ridho-Nya dan takut akan adzab-Nya. (baca: QS. az-Zumar [39]: 11) & QS. al-Bayyinah [98]: 5).

2. Bertaubat dari segala dosa dan menyegerakan taubat baik hati, lisan dan anggota badan.

Bertaubat kepada Alloh dari segala dosa dengan segera dan tidak menunda-nunda, dengan menyesali apa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, senantiasa beristighfar (mohon ampun) pada Alloh dan perbaharui taubat. Nabi saja (orang yang terampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu ataupun yang akan datang) beristighfar 100 kali dalam sehari. Beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Alloh, sungguh aku bertaubat (kepada-Nya) seratus kali setiap hari.” (HR. Muslim). Lantas bagaimana dengan kita yang “bergelimang” dan “berlumur” dengan dosa..?? dan matipunkan menjemput kita yang tak kita ketahui kapan datangnya..!?

3. Menyesali dosa dan maksiat, meninggalkan maksiat dan bertekad untuk tak mengulangi lagi.

Menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan, meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Tiga hal ini termasuk syarat diterimanya taubat. (baca: QS. al-Furqon [25]: 70, QS. Ali-Imron [3]: 135) danSabda Nabi : “Penyesalan adalah Taubat”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Baca Juga  Menutup lembaran Dosa dengan Taubat

4. Mengembalikan hak-hak orang yang terdzolimi atau meminta dihalalkan.

Jika kemaksiatannya terkait hak-hak manusia yang lain, maka wajib untuk mengembalikannya atau minta dihalalkan, baik darah, kehormatan, ataupun harta. Nabi  bersabda: “Barangsiapa telah berbuat dzolim terhadap saudaranya, baik dalam harta maupun kehormatannya, hendaklah ia meminta dihalalkan kepadanya sekarang, sebelum datang hari ketika tiada lagi dinar dan dirham, jika ia memiliki amal sholih, maka akan diambil darinya sekadar kedzolimannya. Jika ia tidak memiliki amal sholih, maka akan diambil dosa orang yang didzolimi dan dibebankan kepadanya.” (HR. Bukhori)

5. Menutup aib diri apabila Alloh menutupinya, tidak membukanya, dan mengganti keburukan dengan kebaikan.

Menutup aib diri sendiri termasuk adab islam, dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Nabi  bersabda: “Seluruh umatku dimaafkan kecuali al-mujahirin (orang yang menyebarkan perbuatan maksiatnya). Termasuk mujahir adalah seorang hamba melakukan maksiat pada malam hari. Kemudian, pada pagi harinya Alloh menutupinya. Namun, ia malah berkata: ‘Wahai fulan, aku telah melakukan begini dan begini tadi malam.’ Pada malam hari Alloh menutupi aibnya, tetapi keesokan harinya ia membuka penutup Alloh dari aib dirinya”. (HR. Bukhori dan Muslim) dan (baca: QS. Hud [11]: 114) & al-Baqoroh [2]: 159-160). Nabi  pun bersabda: “Bertakwalah kepada Alloh dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik” (HR. Tirmidzi dan Ahmad). Jadi, setelah ia meninggalkan kemaksiatannya, selanjutnya ia harus mengganti dengan amalan ketaatan pada Alloh, hal tersebut sebagai “penghapus” dosa sebelumnya.

6. Adab Bertaubat Memperbaharui taubat dan berusaha menjadi lebih baik.

Tekadang seseorang melakukan maksiat kembali, sehingga ia harus bertaubat lagi, maka harus memperbaharui taubatnya, dan berusaha terus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Baca Juga  Bismillah... Sudah Dimulai... Yuk Ikut Perlombaan...

7. Bertaubat pada waktu diterimanya taubat.

Waktu-waktu diterimanya taubat yaitu:

1. Sebelum nyawa di kerongkongan. (baca: QS. an-Nisa [4]: 18). Nabi  bersabda: “Sesungguhnya Alloh menerima Taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

2. Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. (baca: QS. al-An’am  [6]: 158). Rosululloh  bersabda: “Barangsiapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, niscaya Alloh akan menerima Taubatnya”. (HR. Muslim)

Demikianlah Adab Bertaubat …, apa yang bisa kita ulas pada edisi kali ini, semoga bermanfaat dan Alloh  memberikan hidayah taufiknya agar kita menjadi hamba-hamba-Nya yang senantiasa bertaubat kepada-Nya dan diterima disisi-Nya. Aamiin, Wallohuhu Ta’ala a’lam…

www.alhudapeduli.com


[*] Lihat edisi terjemahan dengan judul, “Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Qur’an dan as-Sunnah”, Penerbit: Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta.